Ordinace Praha:    602 760 390 Ordinace Mělník:    602 209 989

Zubní implantologie je nedílnou součástí moderní stomatologie, pomáhá nahradit z různých důvodů ztracené zuby a tím obnovit základní funkce chrupu jako je žvýkání, správná výslovnost, ale i krásu vašeho úsměvu. Implantáty nahrazují kořen zubu, vsazují se do kosti čelisti a na ně se připevňují korunky, můstky nebo snímací náhrady. Díky dentálním implantátům už není nutné mezery v zubním oblouku ošetřovat můstky a brousit na korunky zdravé zuby, lze jimi zajistit, aby zubní protézy se v ústech při jídle, mluvení a úsměvu nepohybovaly. Pevně sedící a esteticky vypadající zubní náhrady nesené implantáty vám pomohou získat sebedůvěru, o kterou vás nevyhovující protézy možná připravily.

 

Jak funguje zubní implantát?

jedná se o váleček z čistého titanu, který je opatřen závitem, vypadá jako šroubek, povrch implantátu je speciálně ošetřen tak, aby se během fáze vhojování vytvořila pevná vazba mezi jeho povrchem a kostí čelisti. Zavádění implantátu probíhá v místním znecitlivění a je zcela bezbolestné, po 3-4 měsících je fáze vhojování ukončena a je možné implantát zatížit korunkou, můstkem nebo jinou formou zubní náhrady. Předpokladem úspěšné implantace a dlouhodobého fungování je výborná ústní hygiena a absence závažných chorob (těžká cukrovka, zhoubné onemocnění v orofacialní oblasti).

 

Co dělat když kost čelisti není dostatečně silná na zavedení implantátu?

Existuje celá řada způsobů úpravy kostní tkáně, kostní augmentace (zvětšení objemu kosti) s následným zavedením implantatů, nejedná se o nikterak nepříjemné nebo bolestivé výkony. Svou náročností se dají přirovnat k extrakci zubu.

 

Ošetření dentálními implantáty patří k nejosvědčenějším a nejvýhodnějším způsobům náhrady ztraceného zubu či zubů. Implantáty jsou vlastně umělé zubní kořeny, které jsou chirurgickou cestou vpraveny do kosti horní nebo dolní čelisti. Vše samozřejmě BEZBOLESTNĚ, vždy s použitím moderních anestetik a tzv.sedativní premedikace. Zubní implantáty vypadají a fungují velmi podobně jako vlastní zuby.

 

Dnešní stomatologie dokáže nabídnout řešení Vašeho protetického defektu (stavu při ztrátě či vrozeném chybění) moderní metodou - implantátem.

 

Implantát je vlastně jakýsi umělý kořen, na který je možno zachytit vlastní protetickou náhradu. Operovat lze u člověka, který je celkově zdráv ( netrpí nějakou celkovou chorobou ) a který si udržuje perfektní hygienu dutiny ústní. Každý, kdo přistupuje k implantaci si musí uvědomit, že o náhradu s implantátem si musí pečovat více, než u vlastních zubů. Vlastní operace se provádí v místním znecitlivění. Podle typu implantátu, který doporučíme k léčbě Vašeho protetického defektu, liší se další postup.

 

U implantátu jednodobého žiletkového následuje ihned zhotovení můstku. Tento žiletkový implantát je vhodný jako pilíř můstku, který je současně nesen i zuby. Druhým typem jsou moderní implantáty válcové, které se více podobají kořenům zubů. V naší praxi používáme nejčastěji špičkové švýcarské implantáty fy STRAUMANN, které zajišťují švýcarskou precisnost, celosvětový doživotní servis a navíc - díky speciálnímu povrchu - zkrácenou dobu oseointegrace (vhojení) na 6-8 týdnů, po které je možno implantát zatížit. Navíc zde odpadá druhá operační fáze. Tyto implantáty jsou vhodné k náhradě všech protetických defektů od jednotlivých zubů přes větší defekty až k celkovým náhradám. I když je pravda, že ne vždy se implantát ujme - určité riziko neúspěchu existuje a nelze jej předem odhadnout - je riziko neúspěchu relativně velice nízké ( cca 2-3 %).

 

Zdravotní pojišťovny

Naše zubní klinika má uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Vojenská zdravotní pojišťovna
  • Zaměstnanecká pojišťovna škoda
  • ozp
  • logo rbzp
  • zpmv
    Pouze ordinace Mělník